SÖK
FLORA OCH FAUNA

tullarns-ang

Det åländska skärgårdslandskapet erbjuder fina naturupplevelser bland tusentals granitröda öar, holmar och kobbar.

Det milda havsklimatet ger förutsättningarna för ett unikt växt-, djur- och fågelliv. En kalkrik jordmån bidrar till den rika floran. De åländska lövängarna är artrikast i hela landet och här växer bland annat ett stort antal orkidéer. Låt Runar Salminens dikt inspirera dig till härliga naturvandringar.

Solgångsmorgon, vitsippemorgon
daggsval helg
och allt är så stilla.
Men bondbyn helt nära sover och snarkar
så marken darrar.
Jag är vaken men tvekar
om jag har rätt att beträda allt detta spröda
som stänglar upp.
Jag besluter att vänta,
låta detta vara som det är.

Ur diktsamlingen Som ett skepp efter seglats, 1995.

Allemansrätt och naturreservat

Åland har egen naturvårdslagstiftning. Många växter och djur är fridlysta och det kan vara bra att känna till att den åländska allemansrätten delvis är mer begränsad än i omkringliggande regioner. Många naturreservat finns för att bevara olika typer av åländsk natur för kommande generationer. I närheten av Mariehamn ligger till exempel lövängsreservaten Ramsholmen och Nåtö. Du kan läsa mer om den åländska allemansrätten på landskapsregeringens hemsida här.

Böcker om åländsk flora och fauna

Många böcker har skrivits om den åländska floran och faunan för den som vill upptäcka och lära sig mer om naturen. En andra omarbetad och utökad upplaga av boken Ålands flora av Carl-Adam och Eeva Haeggström utkom 2010. Ankis fågelbok för vanligt folk utkom 2012 och är till god hjälp när man vill bekanta sig med de fågelarter som finns just här på Åland. Boken beskriver 106 fåglar i ord och bild.

Bland den äldre litteraturen hittar man boken Ålands natur - en handledning för naturvännen, ålänningen och sommargästen, 1946, av Hans Hausen. Han inleder boken med följande ord "Denna bok tillägnas varje ålänning, som vill lära känna sin hembygds natur samt alla Ålands vänner i öster och väster".

1-10 av 10
5586
Utgivningsår: 2010
Hylla: Uh
121177
Utgivningsår: 2009
Hylla: Uh
115929
Av: Horner, Andy
Utgivningsår: 1999
Hylla: Ue
96731
Av: Hæggström, Carl-Adam
Av: Hæggström, Eeva
Utgivningsår: 2008
Hylla: Uf
62399
Av: Hæggström, Carl-Adam
Av: Hæggström, Eeva
Utgivningsår: 2010
Hylla: Uf
118416
Av: Hæggström, Carl-Adam
Av: Koistinen, Marja
Utgivningsår: 1999
Hylla: Uhe
48740
Av: Johansson, Ann-Kristin
Utgivningsår: 2012
Hylla: Ugg
209943
Av: Kulves, Håkan
Utgivningsår: 2013
Hylla: Uh
189940
Av: Kulves, Håkan
Utgivningsår: 2004
Hylla: Uhe
146680
Av: Stenlid, Göran
Utgivningsår: 2001
Hylla: Uba

MARIEHAMNS STADSBIBLIOTEK

Besöksadress: Strandgatan 29
Postadress: PB 76, AX-22101 Mariehamn
E-post: biblioteket[at]mariehamn.ax
Telefon: +358 (0)18 531 411

KOMMUNBIBLIOTEK


 

ÖVERSÄTT