SÖK
NYA KURSBÖCKER VID HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND
260168
249891
249581
250656
239465
KURSBOKSBIBLIOTEKET FÖR HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

Kursboksbiblioteket för Högskolan på Åland finns i Mariehamns stadsbibliotek, i nära anslutning till informationsdisken. Där placeras böcker som används som kurslitteratur inom högskolans utbildningsprogram och Öppna högskolan.

Lånetiden för kursböcker är normalt 14 dagar, 7 dagar om boken är reserverad av en annan låntagare. Referensexemplar kan lånas som nattlån. Vid frågor be gärna personalen om hjälp!

Förseningsavgiften för kursböcker är 1 € per kursbok och dag. Förseningsavgiften för en kursreferensbok som lånats över natt eller helg är 8 € per dag, räknat från en timme efter att biblioteket öppnat på förfallodagen.

Läs mer på högskolebibliotekets webbplats.

MARIEHAMNS STADSBIBLIOTEK

Besöksadress: Strandgatan 29
Postadress: PB 76, AX-22101 Mariehamn
E-post: biblioteket[at]mariehamn.ax
Telefon: +358 (0)18 531 411

KOMMUNBIBLIOTEK


 

ÖVERSÄTT