Språk Språk
svenska svenska English English
SÖK
HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND
Kursboksbiblioteket

Välkomna till Högskolan på Åland!

Högskolan på Ålands bibliotek är fysiskt integrerat i Mariehamns stadsbibliotek.

Kurslitteratur och övrig litteratur finns för utlåning på stadsbiblioteket. Kursböcker hittar du på hylla 000-800.

Bibliotekspersonalen står gärna till tjänst med handledning i användandet av bibliotekets resurser. Om du behöver hjälp med informationssökning inför ditt examensarbete bör du komma ihåg att boka bibliotekarie!

Behöver du som studerande vid Högskolan lugn och ro för studierna kan du kostnadsfritt boka rum för grupparbete eller enskilda studier. Saknar du dator kan du låna en Chromebook för ett par timmar i bibliotekets expedition.

Högskolebiblioteket följer ordinarie öppettider vid stadsbiblioteket.

 


Telefon
E-post
Webbsida


018-531411 (informationen)
bibliotek[at]ha.ax
Högskolan på Åland

Nyheter Nyheter
 

MARIEHAMNS STADSBIBLIOTEK

Besöksadress: Strandgatan 29
Postadress: PB 76, AX-22101 Mariehamn
E-post: biblioteket[at]mariehamn.ax
Telefon: +358 (0)18 531 411

KOMMUNBIBLIOTEK


 

ÖVERSÄTT