SÖK
LÄTTLÄSTA BÖCKER

Lättlästa böcker är lätta att läsa och förstå. Du kan alltid be personalen om hjälp. Böckerna passar för dig som har svårt att läsa, behöver lära dig läsa på nytt eller tränar på det svenska språket.

LÄTTLÄSTA E-BÖCKER
260719
260720
260744
260746
260747
LÄTTLÄSTA BÖCKER
261376
260626
250814
250680
245232

MARIEHAMNS STADSBIBLIOTEK

Besöksadress: Strandgatan 29
Postadress: PB 76, AX-22101 Mariehamn
E-post: biblioteket[at]mariehamn.ax
Telefon: +358 (0)18 531 411

KOMMUNBIBLIOTEK


 

ÖVERSÄTT