SÖK
LÄTTLÄSTA BÖCKER

Lättlästa böcker är lätta att läsa och förstå. Du kan alltid be personalen om hjälp. Böckerna passar för dig som har svårt att läsa, behöver lära dig läsa på nytt eller tränar på det svenska språket.

LÄTTLÄSTA E-BÖCKER
264725
264726
264727
264765
264772
LÄTTLÄSTA BÖCKER
259688
259690
250680
251243
240867

MARIEHAMNS STADSBIBLIOTEK

Besöksadress: Strandgatan 29
Postadress: PB 76, AX-22101 Mariehamn
E-post: biblioteket[at]mariehamn.ax
Telefon: +358 (0)18 531 411

KOMMUNBIBLIOTEK


 

ÖVERSÄTT